Договір публічної оферти

Загальне

1.1. Дана оферта є офіційною офертою ТМ «Kid’s Fantasy», далі - «Продавець», укладає Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин, далі - Договір», і розміщує Публічну оферту (оферту) на офіційному сайті Продавця «https://kidsfantasy.ua (далі - Інтернет-магазин»).

1.2. Моментом повного і беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцепту) укласти електронний договір купівлі-продажу товару є факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, в межах умов і за цінами, зазначеними на сайті Продавця.


Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, такі терміни мають таке значення:

* «товари» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети;

* "Інтернет-магазин" - відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для пред'явлення або продажу товарів, робіт або послуг шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товар, представлений на інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» - підбір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при оформленні замовлення і здійсненні оплати.


Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати Товар у власність покупця, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Ця Угода регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний відбір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне замовлення Покупцем в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.


Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і доступний на складі.

4.2. Кожен предмет може бути представлений в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі Менеджер компанії зобов'язаний повідомити про це Покупця (по телефону або електронною поштою).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.


Порядок оплати замовлення

Накладений платіж

5.1. Оплата здійснюється при отриманні товару у відділенні транспортних компаній для готівкової оплати в гривнях.

5.2. У разі неотримання коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.


Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється на склади транспортних компаній, де оформляються замовлення.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.


Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в інтернет-магазині;

- скласти електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, яка може відрізнятися від вихідного виробу виключно через різну передачу кольору моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримки і перебої в наданні Послуг (обробка замовлень і доставка товару), які виникають з незалежних від нього причин;

- за незаконні протиправні дії, вчинені Покупцем з використанням даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем його мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо інша особа перебувала під його логіном) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моралі.

8.4. У разі настання форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під форс-мажорними обставинами для цілей цього договору розуміють події надзвичайного, непередбаченого характеру, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумним шляхом.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


Інші правила та умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови його попередньої публікації на сайті https://kidsfantasy.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при замовленні. При цьому при прийманні (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст.11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцеві, доставки товару, проведення взаєморозрахунків і т.д.


Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому грошову суму, сплачену за товар при поверненні товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.


Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про акцепт цієї оферти в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення строку цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до фактичної поставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Kid’s Fantasy» на офіційному сайті https://kidsfantasy.ua, має право, відповідно до законодавства України, надати право на використання Інтернет-платформи ФОП та юридичним особам з продажу товарів.